REFLEXIONS QUE FA UN MESTRE DAVANT ELS ATACS PER PART DE CONSELLERIA.