El procés de transformació

TRANSFORMACIÓ EN UNA COMUNITAT D’APRENENTATGE
 
Cal que ens situem un poc en el nostre context: som una escola de Catarroja, a la comarca de l’Horta Sud del País Valencià, de dues línies d’Immersió Lingüística amb unes famílies de classe mitjana en general amb algunes excepcions de classe treballadora més baixa.
                                        
En el nostre procés de transformació ha influït moltíssim que des de fa molts cursos a l’escola tenim per costum demanar ajuda a les famílies per poder realitzar els tallers de l’àrea d’artística d’E.I. primer i fa uns anys també al Primer Cicle de Primària.
També cal dir que l’escola des de sempre ha tingut i té una relació molt fluida amb l’AMPA amb la que coordina, des de fa més de 20 anys, uns dissabtes de matí anomenats “de convivència”, un al novembre per fer el manteniment i decoració de la pintura del pati, i altre al gener per a millorar el jardí. Aquests 2 dissabtes són fonamentals per tenir un pati bonic com és el nostre. A més a més, a meitat del matí hi ha un esmorzaret col·lectiu preparat per les cuineres de l’escola per tal que les famílies que estan treballant eixe dia es coneguen i entenguen que l’escola som tots i la fem entre tothom.
 
Fent un poc de memòria històrica des de quan estem parlant ja de Comunitats d’Aprenentatge ens hem d’anar a les actes de claustre de 2006.
Va estar que a nivell municipal tenim un projecte conjunt de compensatòria i vam coordinar una sessió de formació amb el CREA de la Universitat de Barcelona, va estar una sessió per a tota Catarroja, com a primer contacte amb el que són les Comunitats d’Aprenentatge.
Passat un temps, vam tornar a repetir la sessió doncs els claustres en alguns casos van canviant i ens va semblar que tocava reprendre el tema, ja                que a algunes persones ens interessava molt veure si finalment podríem dur-ho endavant i fer el  procés de canvi a Comunitat d’Aprenentatge.
                En les dues sessions esmentades abans, l’únic claustre de Catarroja que es va decidir a portar-ho a terme va ser el nostre.
 
He de dir com a director del Jaume que en aquest tema, igual que amb altres, el que es necessita és gent que tinga il·lusió pel projecte en qüestió i amb el suport i treball de l’equip directiu del Centre el tire cap avant, i a més a més sàpiga transmetre eixa il·lusió a la resta de companys i companyes del claustre. Aquest podem dir que ha estat el nostre cas, ara us contem com ha anat la cosa, i com i on estem a hores d’ara.
 
Com ja he comentat, recorde que ja en parlàvem a uns claustres del 2006, però va ser al document de memòria de juny de 2011 quan vam decidir que al curs 2011-12 iniciàvem el camí cap a la transformació.
 
Vam nomenar una mestra com a coordinadora del projecte de Comunitats d’Aprentatge i ens vam posar en marxa dins de la Programació General Anual del curs 2011-12. Per a qualsevol projecte és bàsic que hi haja una persona de referent per a la resta del claustre, cal que aquesta persona siga definitiva al Centre i es crega el projecte, de manera que, com deia abans, encara que part del claustre canvie, la il·lusió i el projecte estan en marxa i es mantenen.
 
Un altre punt important és l’equip directiu, el qual a part a més de donar el suport corresponent, també es creu el projecte i, a més a més, hem dissenyat un pla d’acollida per al professorat nou que arriba al centre, de manera que sàpiguen a quina escola han arribat i amb aquesta acollida els volem encomanar contagiar de la  nostra il·lusió per fer una escola millor.
 
Al setembre i octubre del 2011 la coordinadora va passar molta informació concreta a tot el claustre d’aquell curs, mitjançant articles i bibliografia bàsica. Aquesta informació bàsica està preparada per a oferir-la al professorat nou que va arribant nou a l’escola.
 
Durant el primer trimestre del curs i el mes de gener vam realitzar la formació del professorat per tal d’estar sensibilitzats per a fer el canvi cap a una Comunitat d’Aprenentatge.
Les sessions de formació les vam fer en cap de setmana, van ser organitzades de la següent manera: els divendres de vesprada (els divendres les classes lectives finalitzen a les 13 h.) de 14’30 a 20’30 h. i el dissabte de matí de 9 a 14 h. Com l’hora d’exclusiva (la no lectiva del professorat) és de còmput mensual, doncs va estar acordat que aquestos mesos aquestes sessions eren prioritàries per al claustre davant de tot.
 
Passada la formació del professorat vam planificar unes sessions de formació de les famílies de l’escola, però el més bonic i interessant van ser les visites a altres Centres que ja estan en marxa de fa temps com a Comunitat d’Aprenentatge. Per tal de fer les esmentades visites, vam coordinar-nos amb diferents Centres buscant els dies de vacances nostres i que ells no en tenien. El cost del viatge va estar pagada pel professorat que va decidir anar-hi. La idea va ser conèixer en directe una Comunitat d’Aprenentatge i com es va produír eixe canvi.
A una sessió de formació va participar la directora de l’escola Mare de Déu de Montserrat, de Terrassa, i nosaltres vam anar de visita d’espionatge professional a Lekeitio, El Vendrell i Granollers. El moment triat per a la visita va ser d’aquesta manera: a Lekeiiio vam anar cinc mestres en vacances de falles, i a Granollers i El Vendrell va anar un dia de vacances de Pasqua (les que tenim ací al País Valencià i no a Catalunya).
Aquestes visites d’espionatge per a nosaltres han estat fonamentals i les recomanem en tots el casos, doncs ja que ens han ajudat a entendre els passos a seguir cap a la transformació en Comunitat d’Aprenentatge.
 
En el darrer trimestre dels curs 2011-12 vam fer la formació de les famílies de manera que podríem ja fer les assemblees corresponents per tal de decidir fer la transformació del Centre, les assemblees amb les actes corresponents van ser les següents: Assemblea de famílies, de delegats/ades de Claustre i de Consell Escolar el tercer trimestre del curs.
A continuació teníem preparada la fase del somni, somnis que vam classificar ja amb l’ajuda de les famílies, una vesprada de juny. Els somnis ens van donar com a resultat unes comissions de treball segons la classificació dels somnis, aquest procés estava quasi concretat després d’haver anat a les visites esmentades, d’on coneixíem que segons els somnis les comissions possibles serien eixes.
 
Al setembre de 2012 vam reprendre tot el procés per tal de posar en marxa les comissions de treball en base als somnis: Voluntariat, TIC, Infraestructura, Pedagògica, Convivència i Màgics. Totes elles estan coordinades per la Gestora.
Durant el primers trimestre del curs 2012-13 ens hem organitzat de manera que feta la primera convocatòria de cadascuna de les comissions de treball, a continuació cadascuna té autonomia per marcar el seu propi calendari, i hem establert que el darrer divendres de mes de 13 a 15 h. celebrarem la reunió de la comissió gestora per tal de posar en comú i compartir el que està fent cada comissió de treball. A més a més també ha quedat establert que a cada Consell Escolar es tractarà el punt de Comunitat d’Aprenentatge de manera que quede aprovat i ratificat en acta com cal cada decisió, com a Consell Escolar.
 
També durant aquest primer trimestre s’ha realitzat la inscripció de les persones que volen ser voluntàries, i hem realitzat sessions formatives amb les famílies de l’escola per que coneguen concretament la manera de funcionament dels grups interactius i del voluntariat.  A més a més dues mestres del claustre van assistir un dissabte de novembre a Albacete, a una sessió d’intercanvi d’experiències de centres que són comunitat d’aprenentatge.
A partir de gener, els nivell i tutories començaran a fer funcionar amb els grups interactius i tertúlies literàries, amb els voluntaris que els hem assignat segons l’horari.
Per tant, podem dir que el procés de canvi està fet i estem en marxa. A finals de curs segur que ho valorem positivament.
 
Cal esmentar que la major dificultat que trobem és coordinar l’organització oficial (normativa legal) amb l’organització de Comunitat d’Aprenentatge,  ja que continuem fent tot allò que ens demana l’administració educativa (plans de millora, pla de transició...) i alhora  estem començant a tindre organització de Comunitat d’Aprenentatge. També caldria destacar que així com a altres comunitats País Basc o Catalunya les escoles que són Comunitats d’Aprenentatge tenen el suport de l’administració a nivell econòmic o inclús d’augment del professorat, ací al País Valencià no tenim cap ajuda.
Malgrat no tindre cap ajuda administrativa estem molt contens d’haver-nos constituït en Comunitat d’Aprenentatge i poder tindre a l’abast les ferramentes que fan de la nostra escola una escola compensadora de les desigualtats, una escola solidària on eduquem a persones lliures i crítiques amb capacitat de poder transformar aquest món.
 
Per tant des de l’escola Jaume El Conqueridor de Catarroja, animem a que els Centres es transformen en Comunitat d’Aprenentatge, i saben que poden comptar amb l’experiència que anem fent els centres que ja hi som.

 
Vicent Moreno i Baixauli