Errada a ''El Full'' del divendres 3 de maig.

Al darrer Full del divendres 3 de maig hem trobat una errada que cal destacar per no confondre a qui li puga interessar.
En la notícia MATRICULACIÓ, on diu 'les sol·licituds de matrícula es poden presentar als Centres i al Departament d'Educació de l'Ajuntament', està equivocat, hauria de dir 'es poden recollir', doncs s'han de presentar al Centre que es demana en primera opció.

Disculpeu per les molesties.