CONVOCATORIA Assemblea AMPA. Dimarts 12 d'Abril de 2016

Assemblea Ordinària AMPA

Dimarts 12 d'Abril de 2016.

Hora: 15:05.

Lloc: Sala de Juntes.

 Ordre del Dia:

1.- Trobades de Escoles en València. 2016. Taller i Participació.

2.- Banc de llibres

3.- Formats reserva de llibres per a curs 2016-2017.

4.- Precs i Preguntes