Convocatòria beques de llibres curs 2012/2013

MOLT URGENT
A L’ATENCIÓ DE TOTES LES FAMÍLIES DE L’ESCOLA. Tot l’alumnat de 1r a 6é (del proper curs)
PETICIÓ DE BEQUES DE LLIBRES DE TEXT
(acaba d’eixir avuí mateix)
ENCARA QUE LES BEQUES DEL CURS QUE FINALITZA ARA, NO LES HAN PAGAT I LES DEUEN A LES LIBRERIES, ARA HI HA UNA CONVOCATÒRIA NOVA
NO HI HA BONS DE LLIBRES I CAL DEMANAR O NO LA BECA
(DOGV nº 6806, 28-6-12, ordre 31/2012)
QUI LA POT SOL·LICITAR?
L’alumnat de Primària i Secundària, elproper curs.
Qui no sobrepasse la següent renda anual: 2 membres 24.089, 3 membres 32.697, 4 membres 38.831, 5 membres 43.402.
 
CAL FER EL SEGÜENT:

  1. Emplenar la instància model (igual que la del menjador).
  2. Adjuntar fotocòpia dels DNIs de tots els majors de 16 anys de la unitat familiar.
  3. Full emès pel banc on diu que el compte indicat és el correcte i el titular  o cotitular és l’alumne/s per a qui es demana la beca/ques.

 
PER TAL DE PREPARAR ELS DOCUMENTS NECESSARIS COMENÇAREM A RECOLLIR-LES ELS DIES I EN L’HORARI INDICAT:
 
Dimarts 3, dimecres 4, dijous 5, divendres 6
De 9 a 11 i d’11’45  a 13’30 h.
Dilluns, dimarts i dimecres (dies 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 de juliol)
De 9 a 11h.

 
SI TENIU QUALSEVOL CONSULTA PODEU TELEFONAR EIXOS DIES I EN  EIXE HORARI
Telèfon 96.126.13.01.

 
MOLTES GRÀCIES

AdjuntMida
ordre dogv beques llibres 2012-13.pdf1.06 MB