ASSEMBLEA AMPA. Dimarts 01 de Març

Lloc: Sala de juntes
Hora: 15:00.

ORDRE DEL DÍA:

1. Procediments de treball de l'associació i Bones Pràctiques.
2. Preparació FESTA FI DE CURS.
3. Precs i Preguntes.

Per la importancia dels temes a tractar preguem la vostra participació i puntualitat.