VAGA A L'ENSENYAMENT 9 MAIG

Us recordem que el proper 9 de maig hi ha convocada una Vaga General de tota la Comunitat Educativa.

Aquesta convocatòria de Vaga General és un fet històric, ja que es convoca de manera unitària a tot l'Estat, a totes les etapes educatives, i a tota la Comunitat Educativa, per a mostrar la unitat front a la LOMQUE, i en defensa de l' Ensenyament Públic i de Qualitat.

Aquesta mesura ha estat promoguda per la Plataforma Estatal per l'escola Pública, integrada per la Confederació Espanyola d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes (CEAPA), Sindicat d'Estudiants, Moviment per la renovació pedagògica,i diferents sindicats de professorat.

ALGUNS MOTIUS PER A SECUNDAR VAGA GENERAL:(Extret comunicats FAPA)

 • La Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa, no respon ni a les necessitats del Sistema educatiu de l'Estat Espanyol ni a les del Sistema Educatiu Valencià.

 • Per a la redacció de la Llei, no s'ha consultat a cap sector de la Comunitat Educativa ni d'experts en educació.

 • La LOMQE és una llei mercantilista, que supedita l'Educació a l'Economia i que , a més neix sense finançament.

 • Es pretén un sistema ple de revàlides, que converteix l'educació en una cursa d'obstacles: es confon avaluar amb examinar.

 • La llei Wert suposa una retallada del currículum donant importància a les matemàtiques i el castellà, però relegant les altres quan la intel·ligència no és única, cada persona té més desenvolupada una capacitat...

 • No acceptem que s'hagen eliminat ajudes de llibres de text i material curricular.

 • No acceptem que les suplències dels docents hagen d'estar sense cobrir.

 • No acceptem que les Escoles Infantils Públiques tinguen quotes tan altes.

 • No acceptem que s'haja eliminat o reduït el reforç escolar i l'atenció a la diversitat.

 • No acceptem que les noves tecnologies segueixen sent una utopia.

 • No acceptem que es tanquen centres educatius públics.

 • No acceptem el tancament de centres rurals com a mesura d'estalvi.

 • No acceptem que s'eliminen rutes de transport escolar imprescindibles perquè tot l'alumnat puga exercir el seu dret a l'educació.

 • No acceptem que els ensenyaments no obligatoris en els centres públics tinguen taxes.

 • No acceptem la reducció de les millores, (desdoblaments de grup,biblioteques escolars,...).

 • No acceptem que es reduïsca o elimine el finançament per al funcionament dels centres.

 • No acceptem que s'abandone el manteniment dels centres educatius.

 • No acceptem que es pose fi a projectes que han demostrat la seua eficàcia.

 • No acceptem l'augment de les ràtios.

 • No acceptem moltes altres mesures de retallada i desmantellament que s'han posat en marxa amb l'excusa de la situació econòmica.

 • Exigim un canvi radical en les polítiques educatives que s'estan desenvolupant en contra el dret a l'educació, dirigides de forma especial contra tot el públic.

És molt important la vostra implicació, des de l'AMPA us convidem a participar