Comissions de Treball

COMISSIÓ   FINALITAT   ACTES DE LES REUNIONS
         
GESTORA  
 • Seguiment del treball de les altres comissions.
 • Coordinar totes les comissions mixtes.
 • Seguiment de les diferents Comissions Mixtes.
 • Proposar al claustre de professors i al Consell Escolar tots els acords i propostes de les diferents comissions mixtes per tal d’aprovar-los.
  GES-AC-2012-12-30.pdf
GES-AC-2013-01-25.pdf
GES-AC-2013-02-22.pdf
GES-AC-2013-03-22.pdf
GES-AC-2013-04-26.pdf
GES-AC-2013-05-31.pdf
         
INFRAESTRUCTURA  
 • Organitzar les activitats pròpies de l'escola que estiguen vinculades a la seua finalitat com són el dia de l'arbre, o el dies de pintura de l'escola.
 • Realitzar els somnis que tinguen una clara besant d'infraestructura.
 • Ajudar i organitzar en tot allò referent al manteniment de l'escola.
 • Vetllar per la qualitat de les instalacions i l'adequació de les noves.
 • Expossar problemes de les instalacions i gestionar la seua millora.
  INF-AC-2012-10-16.pdf
INF-AC-2012-10-22.pdf
INF-AC-2012-10-30.pdf
INF-AC-2012-11-08.pdf
INF-AC-2013-01-14.pdf
         
VOLUNTARIAT  
 • Organitzar  els voluntaris (criteris d'assignació a les activitats i grups d'alumnes, accés pels membres de la comissió a la llista de voluntaris, ...)
 • Organitzar la formació  dels voluntaris (general i específica de cada activitat) per a assistir al mestre a l’ aula.
 • Organitzar  xarrades i col•loquis amb temes d'interés per a la comunitat educativa.
  VOL-AC-2012-10-16.pdf
VOL-AC-2012-11-20.pdf
VOL-AC-2013-05-07.pdf
         
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ  
 • Dotar de connexió a internet i d'equipament a cada aula i despatxos.
 • Dinamitzar i millorar la pàgina web de l'escola.
 • Crear un compte de Dropbox compartit per a mestres, per tenir còpia segura de la documentació organitzativa i poder compartir certa documentació d’interès comú.
 • Formació de famílies, mestres i alumnat en TIC.
 • Velar pel manteniment i millora dels equips informàtics de l’escola.
  TIC-AC-2012-10-16.pdf
TIC-AC-2012-11-21.pdf
TIC-AC-2013-03-21.pdf
TIC-WEB-AC-2013-04-11.pdf
TIC-AC-2013-05-23.pdf
 
         
PEDAGÒGICA  
 • Biblioteca: Posar en funcionament la biblioteca de l’escola.
 • Cor i Banda: Crear un cor i una banda a l’escola.
 • Anglès: Biblioteca tutoritzada. Taller d’anglés.
  PED-AC-2012-10-16.pdf
PED-AC-2012-10-30.pdf
PED-AC-2013-01-15.pdf
         
CONVIVÈNCIA  
 • Complir els somnis proposats pels  membres de la comunitat educatica tant des de l’aspecte més  educatiu(transmisió de valors, empatía, respecte, hablitats socials, inteligencia emocional…) com des de l’aspecte més lúdic.
 • Implicar a la comunitat educativa en els procesos de reflexió i acció que ajuden a promoure el clima  de convivencia al centre.
 • Sensibilitzar a tota la comunitat educativa sobre el seu paper actiu e implicació per afavorir la convivencia al centre escolar.
 • Plantejar diferents activitats i tallers que faciliten una millor convivència entre tots els membres de la comunitat educativa i també amb l’entron de fora de l’escola.
 
CON-AC-2012-10-16.pdf
CON-AC-2012-11-26.pdf
CON-AC-2012-12-10.pdf
CON-AC-2013-01-21.pdf
CON-AC-2013-01-07.pdf
CON-AC-2013-02-25.pdf
 
        CON-AC-2013-04-15.pdf
MÀGICS  
 • Fer realitat els somnis màgics, lúdics i de menjador proposats pels diferents membres de  la nostra comunitat educativa.
 • Donar-li rellevància a aquestos somnis perquè cada un d’ells és un objectiu per a nosaltres.
 • Programar i planificar amb antelació el taller de la Trobada d’escoles en valencià.
 • Planificar i dur a terme les diferents activitats classificades de la selecció de somnis a curt termini i durant el curs.
 • Coordinar-nos amb les altres comissions per poder complir alguns somnis en el que necessitem ajuda de voluntaris, pressupostos econòmics, dies de convivència,...
  MAG-AC-2012-10-16.pdf
MAG-AC-2013-01-08.pdf