Reserva de llibres per al curs 2012-2013

 Com sabeu s’acosta el final de curs i hem de pensar en el següent curs. Tots els anys a final de juny o primers de Juliol se sap quins llibres portaran els nostres fills a l’any següent.

Es fa una llista que queda penjada en l’escola, per a que els pares la puguen consultar per si volen comprar els llibres al llarg de l’estiu.
L’AMPA junt amb la llibreria LA MOIXERANGA intenta fer còmoda, ràpida i beneficiosa per l’escola, la compra d’un volum important d’aquests llibres, la qual cosa fa que amb la negociació de l’AMPA  amb la llibreria se puguen tindre uns ingressos que beneficien els nostres fills i l’escola.
Es fa amb aquesta llibreria per que no incrementa els preus de venda, sinó que dels guanys que ells tenen, ens ofereixen un tant per cent, a canvi d’un volum de venda més gran.
Aquestos beneficis es destinen a fer projectes o millores que repercuteixen en la qualitat de l’educació que reben els nostres xiquets. Com sabeu s’acosta el final de curs i hem de pensar en el següent curs. Tots els anys a final de juny o primers de Juliol se sap quins llibres portaran els nostres fills a l’any següent.
Es fa una llista que queda penjada en l’escola, per a que els pares la puguen consultar per si volen comprar els llibres al llarg de l’estiu.
L’AMPA junt amb la llibreria LA MOIXERANGA intenta fer còmoda, ràpida i beneficiosa per l’escola, la compra d’un volum important d’aquests llibres, la qual cosa fa que amb la negociació de l’AMPA  amb la llibreria se puguen tindre uns ingressos que beneficien els nostres fills i l’escola.
Es fa amb aquesta llibreria per que no incrementa els preus de venda, sinó que dels guanys que ells tenen, ens ofereixen un tant per cent, a canvi d’un volum de venda més gran.

Aquestos beneficis es destinen a fer projectes o millores que repercuteixen en la qualitat de l’educació que reben els nostres xiquets.

Ací teniu podeu consultar el full de cada Cicle:

Infantil
Primer Cicle
Segon i Tercer Cicle