Fes-te Voluntari/a!

     
wf      
wf      

Exemple: 123456789A

wf      

Exemple: 961234567

     
     
wf      
     
     
     
     
wf      
     
     
     
     
wf      
wf      

IMPORTANT
Per fer efectiva la inscripció com a
voluntari/a és imprescindible signar
aquest contracte (descarregar'l ací) i presentar-lo
en la Direcció de l'Escola.

     
Disponibilitat horària: