Comunitat d'Aprenentatge. Reunió de les Comissions.

El proper dimarts dia 16 d'octubre es reuniran a l'escola les diferents comissions de treball de la nostra Comunitat d'Aprenentatge, formades per mestres i familiars dels alumnes. Serà a les 16:45h i cada comissió a un departament de l'escola que el vostre coordinador/a us indicarà a través de correu electrònic.
Entre tots farem una escola millor!!