MATRICULACIÓ PER AL CURS 2021-2022

Tota la informació per a les famílies que participen al procés de matriculació per al Curs 2021/22 la podeu trobar en aquestos enllaços:

EL 30 DE JUNY ES PUBLICARAN LES LLISTES DEFINITIVES  CAL DEMANAR "CITA PRÈVIA" PER PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ I CONFIRMAR MATRÍCULA 
 
TELEFONAR PER DEMANAR CITA PRÈVIA 
96 120 58 15                                    

Podràs confirmar a partir de les 10h en aquest enllaç de la  https://portal.edu.gva.es/telematricula/definitives/
Pots contactar també per correu electrònic: info@escolajaume.com

IMPORTANT

Segons la Resolució del 29 de març de 2021, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions respecte del procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, es determina que sols hauran de fer la sol·licitud presencial al centre en què sol·liciten plaça com a primera opció  les persones que:
- únicament disposen de passaport com a document d'identificació
- escolaritzen un fill/a amb necessitats educatives especials
- tinguen dificultats d'accés a mitjans electrònics